Gelişim Test Eğitim Danışmanlık Hoş geldiniz

0533 298 83 78
Gazi Umur Paşa Sok. No:29/4 Balmumcu, Beşiktaş/İSTANBUL
MYK Sektörler

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

MYK belgesi, bireylerin herhangi bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde sahip olabilecekleri bir belgedir.

ESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

İlgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar ile Gelişim Test arasında yapılan protokoller vasıtasıyla ilgili meslek gruplarının ulusal yeterlilik sınavlarına girerek bu sınavlarda başarılı olmalıdırlar.

CEZA ÖDEMEK ZORUNDA KALMAYIN!

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan listelerde belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler ilgili Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okull arından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Belgesi şartı aranmaz.

Yukarıda ki maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır.

Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

İş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 1038 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

27 FARKLI SEKTÖRDE 563 MESLEKTE ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.MYK Hizmet Verilen Sektörler

Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi

Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektör Komitesi

Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi

Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi

Çevre Sektör Komitesi

Eğitim Sektör Komitesi

Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi

Enerji Sektör Komitesi

Finans Sektör Komitesi

Gıda Sektör Komitesi

İnşaat Sektör Komitesi

İş ve Yönetim Sektör Komitesi

Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi

Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi

Maden Sektör Komitesi

Makine Sektör Komitesi

Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi

Metal Sektör Komitesi

Otomotiv Sektör Komitesi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi

Spor ve Rekreasyon Sektör Komitesi

Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi

Tekstil, Hazir Giyim, Deri Sektör Komitesi

Ticaret Sektör Komitesi

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi

Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi

Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi