Gelişim Test Eğitim Danışmanlık Hoş geldiniz

0533 298 83 78
Gazi Umur Paşa Sok. No:29/4 Balmumcu, Beşiktaş/İSTANBUL
Kurumsal

Misyon-Vizyon

Misyon - Vizyon

VİZYONUMUZ
Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek eğitim ihtiyacı duyulan sosyal, bilimsel, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda kaliteli ve verimli içerikleri sunarak yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmak, öte yandan sektörün gereksinim duyduğu nitelikli iş gücüne yüksek kalitede öğrenme çözümleri ve fırsatları sunarak meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek ve/veya yeni mesleki beceriler kazandırmak, eğitim alanlarının çeşitliliği ile her eğitim düzeyinden bireylerin gelişim süreçlerine katkıda bulunan yenilikçi ve lider bir eğitim danışmanlık kurumu olmak.
 

MİSYONUMUZ
Toplumumuzda her yaş ve kesimden oluşan bireylerin kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, çağın gereklerini ve insana dair sürekli değişim gösteren ihtiyaçları tespit ederek bu ihtiyaçlara cevap verecek doğru eğitimler ile Gelişim Test Eğitim ve Danışmanlık’ın “Nitelikli birey, kaliteli işgücü” nü hedef belirlemiş alanında uzman eğitmenlerin tecrübe ve birikimlerini güncel ve kaliteli eğitim programları hazırlamak, geliştirmek, bunları ulusal ve uluslararası düzeyde bireylere, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör çalışanlarına sunarak toplumumuzun ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamaktır.