Gelişim Test Eğitim Danışmanlık Hoş geldiniz

0533 298 83 78
Gazi Umur Paşa Sok. No:29/4 Balmumcu, Beşiktaş/İSTANBUL
MESEM Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı

MESEM Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı

MESEM Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı

Bu program ile Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Teşvik Programı kapsamında lise ve üzeri personelin iş yetkinliğinin artırılması ve iş yerlerine devlet katkısı sağlanması amaçlanmıştır. 

Program Kapsamından Yararlanabilme Şartları: 

 • Bu programlardan hangi yıl mezun olduklarına ve yaşına bakılmaksızın, istemeleri halinde, tüm üniversite ve lise mezunları yararlanabilecektir.  
 • Program ortalama 27 hafta (altı buçuk ay) olarak uygulanacaktır.  
 • Programın tamamı işletmelerde yapılacaktır.  
 • Programa bir işletme ile sözleşme yapılması sonrasında başlanacaktır.  
 • Eğitim süresince işletmelere programa katılan her bir personel için her ay asgari ücretin yarısı kadar (2126 TL) devlet katkısı ödenecektir.  
 • Eğitim sonunda yapılacak beceri sınavında başarılı olan personele ustalık belgesi düzenlenecektir. (Personelin sınavdaki başarı durumu işletmelere ödenecek devlet katkısını etkilemez.)  
 • Personel ustalık seviyesinde belgelendirileceği için iş kazalarında firma kusur oranı düşecektir. 
 • Programa katılmak için ön şart yoktur. (İstihdam şartı, ortalama personel sayısı vb.) 

Teşvik hesaplama; Program süresi: 6,5 ay Her bir personel için ödenecek aylık teşvik miktarı: 2126 TL  6,5 x 2126 = 13.819 TL (Her bir personel için program süresince ödenecek teşvik miktarı) 

Ustalık Telafi Programı Detayları

 1. Mesleki eğitim merkezleri, ülkemizin meslek sahibi insan (çırak, kalfa, usta ve usta öğretici) ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdüren okul ve kurumlardır. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alır. 
 1. Mesleki eğitim merkezleri 34 alan ve 184 farklı dalda mesleki eğitim imkânı, ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayabilme fırsatı, 9. sınıftan itibaren iş kazaları, meslek hastalıklarına karşı sigorta, 9.10. ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az %30’u, 12. sınıftaki kalfalara asgari ücretin en az %50 si kadar maaş imkânı, ustalık belgesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması ve kendi iş yerini açma fırsatı, mezun olduğu alanda %88 istihdam oranı avantajı sağlıyor. 
 1. Ustalık telafi programı yaş şartı aranmaksızın en az ortaöğretim kurumu (herhangi bir lise) mezunlarından 24 alan 97 dalda Bakanlıkça belirlenen Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programını başarı ile bitirenlere ustalık belgesi verilmesini sağlayan planlı süreli bir programdır. 
 1. Ustalık Telafi Programının Genel Özellikleri içerisinde şunlar yer almaktadır: 
 • Çerçeve öğretim programları; öğrenciyi iş alanlarına yönelten modüler yapıda geliştirilmiştir. 
 • Telafi çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmiştir. 
 • Eğitim öğretim faaliyetleri, telafi çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır. 
 • Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. 
 • Bu derslerin ders saati süreleri telafi çerçeve öğretim programındaki derslerde yer alan “Toplam Ders Saati” kısmında gösterilmiştir. 
 • Dersler birbirini takip edecek şekilde uygulanabileceği gibi işletmeler tarafından belirlenen program doğrultusunda da uygulanabilir. 
 1. Uygulama Esasları kapsamında adayların istemeleri halinde yaş şartı aranmaksızın, hangi yılda mezun olduklarına bakılmaksızın, tüm lise ve üniversite mezunlarının yararlanabilmesi için hazırlanmıştır. 
 1. Program günde 8 saat, haftada 40 saat ve en fazla 27 hafta olarak uygulanacaktır. 
 1. Programın eğitim içeriğinin tamamı işletmelerde yapılacaktır. 
 1. Öğrencilerin kayıtları; okul /kurumlarla + işletme + aday ile sözleşme imzaladıktan sonra sözleşme imzalanan okul ve kurum tarafından e-mesem sistemine yapılır ve bu program işletmelerde uygulanmaya başlanır. (Adaylar e-mesem sistemine kaydoldukları andan itibaren 12.sınıf öğrencisi gibi değerlendirilir.) 
 1. Derslerin kazanımları işletmelerde görevli usta öğretici veya eğitici personel tarafından verilecektir. 
 1. Telafi programına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az 1/6’sı (altıda biri) kadar devamsızlık yapmaları hâlinde başarısız sayılırlar. 
 1. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. İşletmeler tarafından referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları doğrultusunda gereken İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınır. 
 1. Eğitim süresince, öğrenciler iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılacak olup, sigorta primleriyle (İş kazası ve Meslek Hastalığı sigortası GSS’yi kapsamaz) ilgili iş ve işlemler sözleşme imzalanan okul ve kurum tarafından yapılacaktır. 
 1. Özel işletmelere; Devlet katkısı ödemesi (3308 sayılı Kanunun geçici 12. maddesinin yürürlüğü devam ettiği sürece net asgari ücretin %50’si) sözleşme imzalanan okul ve kurum tarafından yapılacaktır. 
 1. Bu programa devam eden öğrenciler her ders için iş dosyası hazırlar. İş dosyaları Bakanlıkça belirlenen kriterler doğrultusunda işletmeler tarafından görevlendirilen usta öğreticiler veya eğitici personel tarafından puanla değerlendirilir. 
 1. Öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge hükümlerine göre yapılan ustalık beceri sınavına, eğitimlerini tamamladıkları tarih itibariyle açılacak ilk sınav döneminde alınır. 
 1. Herhangi bir sebeple ustalık beceri sınavına katılamayan öğrenciler sonraki dönemlerdeki sınavlara alınırlar. 

 

USTALIK TELAFİ PROGRAMI DEVLET DESTEKLERİ ALAN/DAL LİSTESİ
ALAN DAL DESTEK DURUMU
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Ayakkabı Modelistliği DESTEK KAPSAMINDA
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Ayakkabı Üretimi DESTEK KAPSAMINDA
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Saraciye Üretimi DESTEK KAPSAMINDA
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Saraciye Modelistliği DESTEK KAPSAMINDA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Bilgisayar Teknik Servisi DESTEK KAPSAMINDA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Yazılım Geliştirme DESTEK KAPSAMINDA
BÜRO YÖNETİMİ Yönetici Sekreterliği YENİ EKLENDİ
ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ Dekoratif Ev Tekstili DESTEK KAPSAMINDA
ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ Dekoratif El Sanatları DESTEK KAPSAMINDA
ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ El Dokuma DESTEK KAPSAMINDA
ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ El ve Makine Nakışı DESTEK KAPSAMINDA
ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ Halı Desinatörlüğü DESTEK KAPSAMINDA
ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ Sanayi Nakışı DESTEK KAPSAMINDA
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Bobinaj DESTEK KAPSAMINDA
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Büro Makineleri Teknik Servisi DESTEK KAPSAMINDA
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü DESTEK KAPSAMINDA
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi DESTEK KAPSAMINDA
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Asansör Sistemleri DESTEK KAPSAMINDA
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Endüstriyel Bakım Onarım DESTEK KAPSAMINDA
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Görüntü ve Ses Sistemleri DESTEK KAPSAMINDA
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Güvenlik Sistemleri DESTEK KAPSAMINDA
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Haberleşme Sistemleri DESTEK KAPSAMINDA
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Yüksek Gerilim Sistemleri DESTEK KAPSAMINDA
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Kontrol DESTEK KAPSAMINDA
GEMİ YAPIMI Gemi İnşa DESTEK KAPSAMINDA
GEMİ YAPIMI Gemi Donatımı DESTEK KAPSAMINDA
GEMİ YAPIMI Yat İnşa DESTEK KAPSAMINDA
GEMİ YAPIMI Kompozit Tekne İmalatı YENİ EKLENDİ
GIDA TEKNOLOJİSİ Şekerleme ve Çikolata Üretimi YENİ EKLENDİ
GIDA TEKNOLOJİSİ Bitkisel Yağ Üretimi YENİ EKLENDİ
GIDA TEKNOLOJİSİ Çay İşleme YENİ EKLENDİ
GIDA TEKNOLOJİSİ Endüstriyel Et İşleme YENİ EKLENDİ
GIDA TEKNOLOJİSİ Hububat İşleme YENİ EKLENDİ
GIDA TEKNOLOJİSİ Sebze ve Meyve İşleme YENİ EKLENDİ
GIDA TEKNOLOJİSİ Su ürünleri İşleme YENİ EKLENDİ
GIDA TEKNOLOJİSİ Süt İşleme YENİ EKLENDİ
GIDA TEKNOLOJİSİ Zeytin İşleme YENİ EKLENDİ
GRAFİK VE FOTOĞRAF Fotoğraf DESTEK KAPSAMINDA
GRAFİK VE FOTOĞRAF Grafik YENİ EKLENDİ
GRAFİK VE FOTOĞRAF Animasyon YENİ EKLENDİ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ Cilt Bakımı ve Makyaj DESTEK KAPSAMINDA
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ Erkek Kuaförü DESTEK KAPSAMINDA
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ Kadın Kuaförü DESTEK KAPSAMINDA
HARİTA-TAPU-KADASTRO Harita Kadastro YENİ EKLENDİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Arıcılık YENİ EKLENDİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği YENİ EKLENDİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği YENİ EKLENDİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Ev ve Süs Hayvanları YENİ EKLENDİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Evcil Hayvan Kuaförlüğü YENİ EKLENDİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği YENİ EKLENDİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Ahşap Yapı Sistemleri DESTEK KAPSAMINDA
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Betonarme Kalıp ve Donatı Sistemleri YENİ EKLENDİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Çatı Sistemleri DESTEK KAPSAMINDA
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Yapı Duvar ve Sıva Sistemleri YENİ EKLENDİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Çelik Yapı Teknik Ressamlığı DESTEK KAPSAMINDA
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İç Mekan Teknik Ressamlığı YENİ EKLENDİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Mimari Yapı Teknik Ressamlığı DESTEK KAPSAMINDA
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama DESTEK KAPSAMINDA
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Mimari Restorasyon YENİ EKLENDİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Statik Yapı Teknik Ressamlığı DESTEK KAPSAMINDA
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Yapı Dekorasyonu YENİ EKLENDİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi YENİ EKLENDİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Yapı Yalıtım YENİ EKLENDİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Yapı Yüzey Kaplama DESTEK KAPSAMINDA
KİMYA TEKNOLOJİSİ Boya Üretimi ve Kontrolü YENİ EKLENDİ
KİMYA TEKNOLOJİSİ Çimento ve Yapı Kimyasalları Üretimi YENİ EKLENDİ
KİMYA TEKNOLOJİSİ Deri İşleme DESTEK KAPSAMINDA
KİMYA TEKNOLOJİSİ Kağıt Üretimi YENİ EKLENDİ
KİMYA TEKNOLOJİSİ Temizlik,Kozmatik ve Parfümeri Ürünleri Üretimi YENİ EKLENDİ
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ Kat Hizmetleri DESTEK KAPSAMINDA
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ Operasyon DESTEK KAPSAMINDA
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ Halı Temizleme ve Bakım YENİ EKLENDİ
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ Kuru Temizleme YENİ EKLENDİ
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ Ön Büro DESTEK KAPSAMINDA
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ Rezervasyon DESTEK KAPSAMINDA
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ Değerli ve Yarı Değerli Taş İşlemeciliği YENİ EKLENDİ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ Takı İmalatı DESTEK KAPSAMINDA
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ Vitrin Kuyumculuğu YENİ EKLENDİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ Anahtarcılık ve Çilingirlik YENİ EKLENDİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme DESTEK KAPSAMINDA
MAKİNE TEKNOLOJİSİ Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı DESTEK KAPSAMINDA
MAKİNE TEKNOLOJİSİ Bilgisayarlı Makine İmalatı DESTEK KAPSAMINDA
MAKİNE TEKNOLOJİSİ Değirmencilik DESTEK KAPSAMINDA
MAKİNE TEKNOLOJİSİ Endüstriyel Kalıp DESTEK KAPSAMINDA
MAKİNE TEKNOLOJİSİ Makine Bakım Onarım DESTEK KAPSAMINDA
MAKİNE TEKNOLOJİSİ Mermer İşleme DESTEK KAPSAMINDA
MAKİNE TEKNOLOJİSİ Saat Tamirciliği YENİ EKLENDİ
MATBAA TEKNOLOJİSİ Baskı Öncesi DESTEK KAPSAMINDA
MATBAA TEKNOLOJİSİ Baskı Sonrası DESTEK KAPSAMINDA
MATBAA TEKNOLOJİSİ Dijital Baskı YENİ EKLENDİ
MATBAA TEKNOLOJİSİ Flekso Baskı DESTEK KAPSAMINDA
MATBAA TEKNOLOJİSİ Ofset Baskı DESTEK KAPSAMINDA
MATBAA TEKNOLOJİSİ Serigrafi Baskı YENİ EKLENDİ
MATBAA TEKNOLOJİSİ Tampon Baskı YENİ EKLENDİ
MATBAA TEKNOLOJİSİ Tifdruk Baskı DESTEK KAPSAMINDA
METAL TEKNOLOJİSİ Avizecilik YENİ EKLENDİ
METAL TEKNOLOJİSİ Çelik Konstrüksiyon DESTEK KAPSAMINDA
METAL TEKNOLOJİSİ Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) YENİ EKLENDİ
METAL TEKNOLOJİSİ Isıl İşlem DESTEK KAPSAMINDA
METAL TEKNOLOJİSİ Karosercilik YENİ EKLENDİ
METAL TEKNOLOJİSİ Kaynakçılık DESTEK KAPSAMINDA
METAL TEKNOLOJİSİ Metal Doğrama DESTEK KAPSAMINDA
METAL TEKNOLOJİSİ Metal Levha İşlemeciliği YENİ EKLENDİ
METAL TEKNOLOJİSİ Metal Yüzey Boyama YENİ EKLENDİ
METAL TEKNOLOJİSİ Sac İşleri YENİ EKLENDİ
METALURJİ TEKNOLOJİSİ Döküm DESTEK KAPSAMINDA
METALURJİ TEKNOLOJİSİ İzabe DESTEK KAPSAMINDA
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI Ahşap Doğrama Teknolojisi DESTEK KAPSAMINDA
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi DESTEK KAPSAMINDA
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI Mobilya İskeleti ve Döşemesi DESTEK KAPSAMINDA
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI Mobilya Süsleme Sanatları DESTEK KAPSAMINDA
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI Oto Döşemeciliği YENİ EKLENDİ
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ Deri Giyim DESTEK KAPSAMINDA
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ Erkek Terziliği DESTEK KAPSAMINDA
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ Hazır Giyim Modeli Makineciliği DESTEK KAPSAMINDA
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ İç Giyim Modelistliği DESTEK KAPSAMINDA
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ Kadın Terziliği DESTEK KAPSAMINDA
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ Kesim YENİ EKLENDİ
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ Modelistlik YENİ EKLENDİ
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı YENİ EKLENDİ
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ İş Makineleri DESTEK KAPSAMINDA
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı YENİ EKLENDİ
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ Motosiklet Tamirciliği YENİ EKLENDİ
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ Otomotiv Boya DESTEK KAPSAMINDA
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ Otomotiv Elektrikçiliği YENİ EKLENDİ
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ Otomotiv Elektromekanik DESTEK KAPSAMINDA
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ Otomotiv Gövde DESTEK KAPSAMINDA
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ Otomotiv Mekanikerliği YENİ EKLENDİ
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği YENİ EKLENDİ
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik YENİ EKLENDİ
MUHASEBE FİNANSMAN Muhasebe YENİ EKLENDİ
MÜZİK ALETLERİ YAPIMI Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları yapımı YENİ EKLENDİ
MÜZİK ALETLERİ YAPIMI Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları yapımı YENİ EKLENDİ
MÜZİK ALETLERİ YAPIMI Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları yapımı YENİ EKLENDİ
MÜZİK ALETLERİ YAPIMI Yaylı Enstrüman Yapımı YENİ EKLENDİ
PAZARLAMA VE PERAKENDE Emlak Komisyonculuğu YENİ EKLENDİ
PAZARLAMA VE PERAKENDE Satış Elemanlığı YENİ EKLENDİ
PAZARLAMA VE PERAKENDE Sigortacılık YENİ EKLENDİ
PLASTİK TEKNOLIJİSİ Plastik İşleme DESTEK KAPSAMINDA
PLASTİK TEKNOLIJİSİ Plastik Kalıp DESTEK KAPSAMINDA
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ Alçı Model Kalıp DESTEK KAPSAMINDA
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ Çinicilik DESTEK KAPSAMINDA
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ Dekoratif Cam DESTEK KAPSAMINDA
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ Endüstriyel Cam DESTEK KAPSAMINDA
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ Serbest Seramik Şekillendirme DESTEK KAPSAMINDA
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ Sır Üstü Dekorlama DESTEK KAPSAMINDA
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ Tornada Form Şekillendirme DESTEK KAPSAMINDA
TARIM Bağcılık YENİ EKLENDİ
TARIM Mantar Yetiştiriciliği YENİ EKLENDİ
TARIM Meyve Yetiştiriciliği YENİ EKLENDİ
TARIM Sebze Yetiştiriciliği YENİ EKLENDİ
TARIM Bahçıvanlık YENİ EKLENDİ
TARIM Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği YENİ EKLENDİ
TARIM Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği YENİ EKLENDİ
TARIM Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği YENİ EKLENDİ
TARIM Süs Bitkileri YENİ EKLENDİ
TARIM Seracılık YENİ EKLENDİ
TARIM Çay Yetiştiriciliği YENİ EKLENDİ
TARIM Orman Yetiştiriciliği YENİ EKLENDİ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ Dokuma Operatörlüğü DESTEK KAPSAMINDA
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ Dokusuz Yüzeyler YENİ EKLENDİ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ Endüstriyel Çorap Örme DESTEK KAPSAMINDA
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ Endüstriyel Düz Örme DESTEK KAPSAMINDA
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ Endüstriyel Yuvarlak Örme DESTEK KAPSAMINDA
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ İplik Üretim Teknolojisi DESTEK KAPSAMINDA
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ Tekstil Baskı ve Desenciliği DESTEK KAPSAMINDA
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ Tekstil Bitim İşlemleri (Apre) DESTEK KAPSAMINDA
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ Tekstil Boyacılığı DESTEK KAPSAMINDA
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME Gaz Tesisat Sistemleri YENİ EKLENDİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME Gaz Yakıcı Cihazlar ve Servis YENİ EKLENDİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME Isıtma ve Sıhhı Tesisat Sistemleri YENİ EKLENDİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME Kazan Yakma ve Bakımı YENİ EKLENDİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME Su Arıtma Sistemleri YENİ EKLENDİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME Güneş Enerjisi ve Tesisat Sistemleri YENİ EKLENDİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME İklimlendirme Sistemleri DESTEK KAPSAMINDA
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME Soğutma Sistemleri DESTEK KAPSAMINDA
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ Lojistik YENİ EKLENDİ
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Aşçılık DESTEK KAPSAMINDA
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Fırıncılık YENİ EKLENDİ
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Kantin İşletmeciliği YENİ EKLENDİ
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Kasaplık YENİ EKLENDİ
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Pasta ve Tatlı Yapımı DESTEK KAPSAMINDA
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Servis DESTEK KAPSAMINDA